Södra Norrlands Vindkraftcentrum

Vindkrafttekniker - YH-utbildning

Södra Norrlands Vindkraftcentrum konstaterade tidigt att den förutsatta utbyggnadstakten skulle innebära ett kraftigt ökat behov av kompetent arbetskraft för drift, service och underhåll av de vindkraftsparker som planeras. Därför satsades det stort på att få en 2-årig yrkeshögskoleutbildning till stånd i regionen, som nu sedan 2009 varit i drift vid CFL - Centrum för flexibelt lärande i Söderhamns kommun.

Utifrån de stora planerna på havsbaserad vindkraft utanför Gävleborgs kustlinje fick utbildningen inriktningen offshore. Yrkeshögskoleutbildningen  "Vindkrafttekniker -  Offshore", idag den enda i landet, tar årligen emot 20 studerande. Två kullar har examinerats, och en tredje är under utbildning.

Att  kvaliteten på studenterna är hög tydliggörs av att många fått arbete direkt efter utbildningen, och att nya studerande blir valda för yrkespraktik (LIA - Lärande I Arbete) i konkurrens med andra utbildningars studenter.

För mer information, så som utbildningens innehåll och annan information, se utbildningens egen hemsida, Vindkraftteknikerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuellt

Södra Norrlands Vindkraftcentrum | Södra Hamngatan 50, 826 50 Söderhamn | kontakt